Leer over de wet van Archimedes en de gedraging van vloeistoffen onder invloed van verschillende variabelen.

Experimenteer met gewicht, massa en zwaartekracht.