Experimenteer met gewicht, massa en zwaartekracht.

Leer over de wet van Archimedes en de gedraging van vloeistoffen onder invloed van verschillende variabelen.