0 reacties

Bekijk alle data van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

2 reacties

Kennis over geld en bankzaken. Kleine games om te leren omgaan met geld.

0 reacties

Deze app bevat recente en historische gegevens met betrekking tot de overheidsfinanciën, zoals de rijksbegroting, de miljoenennota en het financieel jaarverslag. De app bevat ve...

Met deze app leren leerlingen verantwoord ondernemen en wat daar de gevolgen van (kunnen) zijn.

0 reacties

Deze app maakt het mogelijk om data, zoals het Bruto Binnenlands Product, de populatie en het gemiddeld inkomen van de huishoudens, tussen verschillende steden wereldwijd te ver...

0 reacties

Wiskunde-app met heel veel verschillende categorieën.

0 reacties

Met deze app heb je toegang tot de data van The World Bank Group. De wereldwijde ontwikkelingsindicatoren (WDI) geven inzicht in verschillende mondiale geschatte waarden.

0 reacties

Verhaal met quiz over geldzaken en de economie. Kan goed gebruikt worden bij de introductie van het vak economie.

0 reacties

De app geeft (in het Engels) uitleg over micro- en macro-economie.