Conversation Therapy wordt gebruikt bij logopedie of oefening van spraakontwikkeling. Met de app kan expressieve taal, pragmatiek, probleem-oplossend denken, spraak en cognitie ...

Deze AAC (Augmentative and Alternative Communication) app is bedoeld als communicatiemiddel voor kinderen die niet kunnen spreken of spraakmoeilijkheden hebben. Maar wellicht oo...