Het is voor ouders al complex om uit te leggen aan hun eigen kind dat een broertje of zusje veel te vroeg geboren is, laat staan (mogelijk) dood zal gaan. Dit app-book is een mo...

Woordenboek Nederlands met 40.000 trefwoorden en tienduizenden voorbeeldzinnen, uitdrukkingen en gangbaar idioom.