Met deze app voor kleuters leren de jongsten de letters. De letters worden aan plaatjes gekoppeld.

Deze app geeft uitleg over de Nederlandse werkwoordspelling. De volgende theoretische onderwerpen staan in de app: enkelvoud, meervoud en tijd, sterke, zwakke en onregelmatige w...

0 reacties

Met deze app leer je letters schrijven (aan elkaar), lezen en nazeggen.

1 reactie

Leer lezen met de Letterprins. De app is adaptief, bij goede antwoorden gaat het niveau en tempo omhoog.

0 reacties

Oefen met deze app de zinsontleding. Hak de zinnen zinsdelen en bepaal hot zinsdeel het onderwerp, de persoonsvorm, het werkwoordelijk gezegde, het lijdend voorwerp, het meewerk...

0 reacties

Met deze app ga je spelenderwijs met poëzie aan de slag. Met verschillende dichtvormen: sonnet, rondeel en haiku. Je kunt gedichten lezen, herschrijven, schrijven en er zelfs me...

De app is nog in ontwikkeling maar bevat al veel onderdelen: alfabet, woordenschat, dictee, optellen, minsommen, tafels en klokkijken.

Leer tellen, vormen, maten met Dr. Panda en nog veel meer dieren. In deze app zitten 10 verschillende spellen.

0 reacties

Mooi prentenboekje met prachtige tekeningen. Noa hoort vriendjes huilen, wat is er aan de hand?