Nordwin logo fc jpg

Nordwin College

School · Voortgezet onderwijs · Meer details

Wij inspireren en leren mensen om met passie en vakmanschap te werken aan een duurzame, mooie wereld.

Categorieën
Ben je wel werkzaam op deze school, maar nog geen teamlid. Neem dan contact op met de beheerder.

Deze app kan op verschillende manieren worden gebruikt. De characters in de app kunnen bedient worden terwijl de leerling voiceovers inspreekt. Er kunnen verschillende achtergro...

Door leerlingen te met duolingo te koppelen aan een klas kan er huiswerk klaargezet worden en de voortgang kan worden bijgehouden. Ook kunnen er power oefeningen worden gestart ...

Leerlingen krijgen uitleg over routebeschrijving geven in een vreemde taal, ik gebruik deze opdracht bij 1BL Stepping Stones hoofdstuk 6).

Verdeel je klas over meerdere groepen waarbij er 1 of meer groepen aan het werk gaan met een instructie via de iPad. Op de iPad staat een iBook die de volgende opbouw kent. Bouw...

Leerlingen maken een foto of zoeken een afbeelding die betrekking hebben op de actualiteit, een bepaald vakgebied/onderwerp of iets wat de leerling bezig houdt.

Lightbot hour is een game app waar de leerling leert programmeren.