Bestand 21 02 16 19 56 29

Verhalen visualiseren

Lesidee van Sander Gordijn · Primair onderwijs · Meer details
Categorieën
Doelgroep
Individueel, Groep
Type
Presentatie, Creatie, Reflectie
Lesidee van
Gemaakt op
31 mrt 2013

De leerlingen maken met deze app hun eigen verhaal,
Dit kan zijn uit hun fantasie of een gebeurtenis die echt heeft plaats gevonden.

Eerder konden opstellen alleen geschreven worden. Ook konden kinderen alleen maar vertellen wat ze mee gemaakt hebben.
De kracht van deze app is dat kinderen zich creatief kunnen uiten met hun eigen verhaal of fantasie. 

Opdracht

Opdracht: Schrijf je verhaal op.
Bedenk welke personages hierin voorkomen. Beschrijf wat de personages zeggen en wat ze meemaken.

Start nu de app Puppet Pals 2. 
Kies de lokatie.
Kies een dier, voertuig en personages.(je kan hierbij ook je eigen foto maken)

Nu ben je klaar om je eigen verhaal op te nemen.
Druk op de rode knop en je kan de poppetjes bewegen en erbij praten. De monden gaan vanzelf heen en weer.
Dit zal niet in één keer goed gaan.
Gun jezelf de tijd om te oefenen.

Evalueren:
Kijk het filmpje wat je hebt opgenomen terug.Als iemand op straat hiernaar zo kijken, begrijpt hij dan wat er vertelt wordt?
Waar ben je trots op?
Wat zou je volgende keer anders doen?
Waarom?


Leerdoel

Kerndoel 1

De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Groep 5-6

ze zijn niet altijd contextafhankelijk: ze kunnen ook betrekking hebben op omgeving, verleden en toekomst die minder nabij is.

groep 7-8 
ze zijn niet contextafhankelijk: ze kunnen ook betrekking hebben op omgeving, verleden en toekomst die ver is

Kerndoel 2
De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te
drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren
en bij het discussiëren.

Groep 5 -6
het inzetten van spreekstrategieën wordt aangemoedigd door de leraar en waar nodig door hem begeleid. Accent ligt op het oriënteren op inhoud, doel en publiek, plannen (informatie verzamelen, selecteren en ordenen), reflecteren (vooral op doel, functie en inhoud)

Voorwaarden

  • Kennis van de app en bediening ervan
  • Je eigen verhaal kunnen opschrijven en kunnen navertellen

Stappenplan

  1. Zorg dat aan alle voorwaarden voldaan is
  2. Bespreek de opdracht met de leerlingen of geef hen een opdrachtbeschrijving

Tip voor thuis

Natuurlijk kun je deze app ook thuis inzetten. Vooral als kinderen het moeilijk hebben met een bepaalde gebeurtenis kan het enorm helpen om het met deze app na te spelen. Hierdoor kan het kind dingen verwerken.

Reageer op dit lesidee

Wil je reageren? Log in of meld je aan.

Wees niet verlegen

Schrijf de eerste reactie en laat Sander weten wat je van dit lesidee vindt.

Bekijk ook deze lesideeën van Sander

Hoe kan je letterschool actief inzetten tijdens de speelwerkles in groep 1-2. Simpel en kort.

Kleuters leren omgaan met iMotion door middel van een voorstelling te maken met speelgoeddieren in een circustent.