Mariekemove jpg klein

Nieuwe mediavaardigheden

Lesidee van Marieke van Osch · Primair onderwijs · Meer details
Categorieën
Doelgroep
Groep
Type
Brainstorm / informatieverwerking
Lesidee van
Gemaakt op
14 mei 2013

Veel scholen zijn bezig met mediawijsheid. De competenties die leerlingen nodig hebben, worden beschreven door Mediawijzer.net: http://www.mediawijzer.net/competentiemodel  Daarbij gaat het om begrip (hoe zit media in elkaar, hoe maken ze media en hoe is media gekleurd), gebruik (hoe werkt het?), communicatie (social media en informatie verwerken/interpreteren) en het hebben van een juiste strategie (reflectie op eigen mediagebruik). Dit lesidee is een onderdeel van het project ‘Mediawijzer met apps!’. In een doorlopende leerlijn zullen 30 lesideeën rondom apps verschijnen waarbij leerlingen werken aan deze vaardigheden. 

Opdracht

Als kinderen televisie kijken, kijken zij meestal met een apparaat waarmee ze op internet kunnen in hun hand. Zo kunnen ze tegelijkertijd informatie opzoeken wanneer ze dit nodig vinden. Onze gemedialiseerde samenleving vraagt om nieuwe mediavaardigheden. Het draait niet meer alleen om zenden, maar om interactie. In dit lesidee staat de gemedialiseerde samenleving centraal. 

Ga aan de hand van een uitzending op Uitzending gemist (bijvoorbeeld het Jeugdjournaal of het gewone journaal) kijken naar een onderwerp. Wat kun je in deze samenleving vol media nu nog meer doen rondom dit onderwerp? Kun je bijvoorbeeld media inzetten om een bij een ramp geld in te zamelen? Kun je via media op een andere manier mensen in actie krijgen? Bekijk wat de impact van de media is op mensen en of je bij sommige (leeftijds)groepen andere media moet gebruiken om ze te bereiken. 

Leerdoel

Dit lesidee draagt bij aan de volgende mediawijzer-competenties: 
B1. Inzicht hebben in de medialisering van de samenleving 
B3. Zien hoe media de werkelijkheid kleuren 
G1. Apparaten, software en toepassingen gebruiken 
S2. Doelen realiseren met media

Het sluit specifiek aan op het tussendoel B1 niveau 2: De leerling beseft dat de gemedialiseerde samenleving vraagt om nieuwe mediavaardigheden.
Bovenstaand tussendoel is waarschijnlijk haalbaar groep 7/8 van het basisonderwijs. Groepsgewijs kan de opdracht ook al in groep 5/6 worden uitgevoerd. 

Voorwaarden

  • Kennis van de app en bediening ervan
  • Internetverbinding om de uitzending te bekijken
  • Materiaal om te brainstormen (kan een app zijn, maar ook potlood/papier of digibord)

Stappenplan

  1. Zorg dat aan alle voorwaarden voldaan is
  2. Bespreek de opdracht met de leerlingen of geef hen een opdrachtbeschrijving
  3. Laat de leerlingen een uitzending kiezen of bekijk gezamenlijk iets
  4. Laat de leerlingen brainstormen welke media nog meer ingezet kunnen worden (gezamenlijk of individueel)
  5. Bekijk wat het de verwachting of het effect is van ieder ingezet medium
  6. Zijn er verschillen tussen leeftijdsgroepen als het gaat om media? Stel deze en andere kritische vragen

Tip voor thuis

De app Uitzending gemist kan prima gebruikt worden om snel een uitzending van de publieke omroep terug te kijken.

Reageer op dit lesidee

Wil je reageren? Log in of meld je aan.

Wees niet verlegen

Schrijf de eerste reactie en laat Marieke weten wat je van dit lesidee vindt.

Bekijk ook deze lesideeën van Marieke

Met de app Bru-taal kun je je taalvaardigheden opkrikken. Er zitten allerlei verschillende oefeningen in voor bijvoorbeeld de spelling van de persoonsvorm in verleden tijd en ee...

Met deze apps maak je van een presentatie - zelfs powerpoint- een filmpje. Bijvoorbeeld om in te zetten voor een "flipped" instructieles met creatieve verwerking tijdens de lesu...