Jeroen

coach2Care school

Hulp app voor autisme in met name het VO. Fantastisch App, ontwikkelt door autisten (Leo Kannerhuis). M.b.v. iPod kan een LLN die even blokkeert, zijn zelfredzaamheid terug vinden.

0 reacties

App die autistische leerlingen helpt om antwoorden te geven, bijvoorbeeld op een SMS.