Image

Lesideeën Nederlands

Toon

Leerlingen kiezen een belangrijke scene/ een paar belangrijke scenes uit een door hen gelezen boek en maken daar een kort stripverhaal van.

Leerlingen oefenen met ontleden, t/m lijdend voorwerp

Quiz waarmee de leerlingen via meerkeuzevragen en/of open vragen de spelling kunnen herhalen.

Met de app Bru-taal kun je je taalvaardigheden opkrikken. Er zitten allerlei verschillende oefeningen in voor bijvoorbeeld de spelling van de persoonsvorm in verleden tijd en ee...

Werken met verschillende spelers in één app aan taalvaardigheden: woordenschat, werkwoordspelling, zinnen, woordvorming.

Toetsen en oefenen met Muiswerk Online om de leerlingen op het gewenste referentie niveau van taal te brengen.

In de toets staan de vragen over tekstverbanden en signaalwoorden.