Mzl.hnmnmris

MGL Sport Instructie

App · Meerdere sectoren · Meer details

Overzichtelijke app met de verschillende bewegingsdomeinen van LO. In de app staan allerlei video-voorbeelden. De methodieken en niveauvoorbeelden van vrijwel elk bewegingsdomein staan in deze app. De app is onder andere vanuit de ALO Groningen ontwikkeld.

Soort
Inhoud
Taal
Nederlands
Eindgebruiker
Leerling / Student
Gemaakt door
Fokke Zandbergen
Leerkracht / Docent op College De Heemlanden SGM

Gymdocent op de Heemlanden

Leerling / Student op Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Leerling / Student op Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Leerkracht / Docent op 15kv01

Leerkracht en gymleerkracht Obs de arcade in Leiden

Leerkracht / Docent op Dr Schaepman-School

Leerkracht / Docent op Dr Schaepman-School

Digitalisering onderwijs | Gebruik iPads | Interactieve educatie

Docent Lichamelijke opvoeding & ICT ambassadeur brugjaar

Leerkracht / Docent op Openbare Scholengemeenschap Winkler Prins

Docent LO, coördinator sociale veiligheid en ondersteuningingscoördinator op de Winkler...

Leerkracht / Docent op AOC Terra

Leerkracht / Docent op AOC Terra

Content Ontwikkelaar & Trainer

Ondernemer Onderwijs, Media, Cultuur (VVE, PO, VO, MBO, HBO). Geeft het onderwijs didac...

Leerkracht / Docent op Protestants Scholengemeenschap Het Noordik

Leerkracht / Docent op Protestants Scholengemeenschap Het Noordik